चितळीच्या पाऊलखुणांचा साक्षीदार

Latest News
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":4000}

चितळी बद्दल

नदीच्या काठवर वसले माझे गाव जीव अड्कला तेथे माझा पावला आता मागे धाव ॥ नदी आली पाठोपाठ म्हणाली विसरलास माझा झरा, कुठे चाललास परदेशी चल अपुल्या घरा॥

ग्रामपंचायतीच्या प्रमुखाला सरपंच म्हणतात.सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा अध्यक्ष किंवा सभापती म्हणून कारभार पहात असतो. त्याच्या मदतीला ग्रामपंचायतीचा सेवक किंवा शिपाई व ग्रामसेवक असतो.

पर्यटन मार्गदर्शक

सार्वजनिक सुविधा

माझा गाव
माझा अभिमान

सेवा शोधा

माहितीचा अधिकार

एन.आय.सी. सेवा

आपले सरकार

लोकसेवा हक्क अधिनियम

महसूल न्यायालय

पुरवठा