शासन निर्णय

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांचे सर्व शासन निर्णय ऑनलाइन उपलब्ध आहेत.

भेट द्या: https://www.maharashtra.gov.in/1145/Government-Resolutions

स्थान : ग्रामपंचायत कार्यालय | शहर : चितळी, सातारा | पिन कोड :४१५५३८
दूरध्वनी : 02162-230688 | ईमेल : collector[dot]satara[at]maharashtra[dot]gov[dot]in