राष्ट्रीय मतदार सेवा पोर्टल

भेट द्या: http://www.nvsp.in

निवडणूक शाखा

शिवाजी महाविद्यालयाजवळ, जिल्हा कोषागार कार्यालयासमोर
स्थान : सदर बझार | शहर : चितळी,सातारा | पिन कोड : ४१५५३८
दूरध्वनी : 02162-229605 | ईमेल : dydeosatara[at]gmail[dot]com