चितळी निवडणूक आयोग

भारत निवडणुक आयोग

भारताची निवडणूक आयोग स्थीर संवैधानिक संस्था आहे. निवडणूक आयोगाची स्थापना 25 जानेवारी 1950 रोजी संविधानानुसार करण्यात आली.
सार्वत्रिक निवडणुका संबंधीची सर्व माहिती व सेवा उपलब्ध आहे

भेट द्या: http://eci.nic.in/

निवडणूक शाखा

शिवाजी महाविद्यालयाजवळ, जिल्हा कोषागार कार्यालयासमोर
स्थान : सदर बझार | शहर :   चितळी, सातारा | पिन कोड : ४१५५३८
दूरध्वनी : 02162-229605 | ईमेल : dydeosatara[at]gmail[dot]com