सामुदायिक पायाभूत सुविधा विकास

  • ग्रामीण लोकांसाठी सार्वजनिक ग्रंथालय सेटअप
  • झाकलेले डस्टबिन्स
  • जिम उपकरणे आणि योग केंद्र चांगले आरोग्यासाठी
  • सौर दीपक स्थापना