शेतकरी कौशल्य विकास

  • शासकीय योजनांबद्दल शेतक-यांना शिक्षित करा
  • प्रगत कृषी तंत्रज्ञानाबद्दल शेतक-यांना शिक्षित करा
  • संगणक / मोबाइल शिक्षण
  • कृषी शास्त्रज्ञांनी स्मार्ट शेती प्रशिक्षण
  • सेंद्रिय शेतीविषयी जागरुकता द्या