ग्रामपंचायत चितळी अंतर्गत दिल्या जाणा-या सेवा

रहिवाशी दाखला


दारिद्र्य रेषेखालील दाखला

मृत्यृ दाखला

विज ना हरकत दाखला

जातीचा दाखला

थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र

लाभ न घेत्याचे प्रमाणपत्र

जन्म-मृत्यृ अनुउपल्बधता प्रमामपत्र

शौचालयाचा दाखला

घरगुती नळ जोडणी अर्ज

चांगल्या वर्तणुकीचा दाखला

विज पुरवठा मिळण्याकरीता ना हरकात प्रमाणपत्र